Adviseren management

  • Leer alles over advies- of instemmingsaanvragen
  • Weet wat er in een advies- of instemmingsaanvraag moet staan

U wilt een reorganisatie doorvoeren of een werkmethode aanpassen. Dit heeft gevolgen voor de medewerkers omdat er bijvoorbeeld afgeweken moet worden van de afspraken die vastliggen in de CAO of het bedrijfsreglement. U bent wettelijk verplicht om de ondernemingsraad te informeren. U dient hiervoor vervolgens een advies – of instemmingsaanvraag op te stellen.

Maar hoe schrijft u dan zo een advies- of instemmingsaanvraag?

Wat hoort er in te staan en wat hoeft er niet in te staan?

Hoe gaat de ondernemingsraad met die informatie om?

Wij hebben ruime ervaring met advies- en instemmingsaanvragen en adviseren en ondersteunen u hier graag in. Het spreekt vanzelf dat onze adviseurs geheimhouding zullen betrachten en de integriteit zullen waarborgen.

DIENSTEN