Begeleiden in opstellen OR-reglement

  • Gemakkelijk werken binnen de OR
  • Handboek voor de professionele OR
  • Leg werkafspraken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast

GLBA helpt en ondersteunt bij het opstellen en aanpassen van uw OR-reglement zodat u een handboek heeft waarmee ook toekomstige of nieuwe ondernemingsraden aan de slag kunnen.

Een goed vastgelegd OR-reglement is een verplichting vanuit de WOR. Toch is dit vaak een ondergeschoven kindje bij ondernemingsraden. Meestal komt dit omdat de waarde van een goed OR-reglement niet bekend is.

De inhoud van het eigen OR-reglement is zelfs vaak niet bekend bij OR-leden.

Een goed opgesteld OR-reglement maakt het werken binnen de ondernemingsraad veel gemakkelijker. Werkafspraken, ook die met de bestuurder, zijn erin vast te leggen. Hierdoor kunnen vergaderingen minder tot misverstanden leiden en effectiever zijn.Ook geeft het duidelijkheid in de verantwoording en bevoegdheden van functionarissen en eventuele commissies binnen de ondernemingsraad.

DIENSTEN