Hulp bij opstellen van initiatiefvoorstellen

  • Leer alles over het initiatiefvoorstel
  • Maak gebruik van de kracht ervan

Het initiatiefvoorstel is een van de grote krachten van een ondernemingsraad. Toch wordt het weinig gebruikt. Vaak komt dit doordat een ondernemingsraad niet weet dat ze dit middel kunnen hanteren of hoe ze hier handen en voeten aan kunnen geven.

Elke ondernemingsraad zou dit recht vanuit de WOR vaker moeten gebruiken. U profileert zich hiermee als proactief in plaats van reactief. U denkt mee en laat zien dat u een gedegen gesprekspartner bent voor de WOR-bestuurder.

Ondernemingsraden die gebruik maken van initiatiefvoorstellen, krijgen een positief aanzien bij de WOR-bestuurder en de achterban. Wij ondersteunen u graag bij het voorbereiden en opstellen van uw initiatiefvoorstel.

DIENSTEN