Inzicht in bedrijfsresultaten en financiën voor OR-leden

  • Ga aan de slag met het financieel jaarverslag
  • Weet welke vragen u wilt stellen

De algemene gang van zaken komt er aan en u wordt bedolven onder presentaties die bol staan van de cijfers. Na een half uur haakt de helft van uw OR-leden af en aan het einde is iedereen blij dat het er op zit. Herkenbaar?

Het financieel jaarverslag is bedoeld om de ondernemingsraad te informeren over de financiële status van de organisatie. Het is uw plicht om het belang van de organisatie te dienen door hier inhoudelijk op in te gaan. U zult dus leden onder u moeten hebben die het financiële jaarverslag snappen en gerichte vragen kunnen stellen aan de WOR-bestuurder.

In één dag leren wij u hoe een financieel jaarverslag te lezen en waar de ondernemingsraad op moet letten en vragen over moet stellen.

We vertellen u welk voorwerk de ondernemingsraad zou moeten doen en hoe u gedurende het jaar up-to-date blijft. Zo bent u een serieuze gesprekspartner voor uw bestuurder en de presentator van het financieel verslag.

DIENSTEN