Doorlooptijd reorganisaties

Geen frustratie zo groot als weer een reorganisatie die mislukt.

  • Geen verandering of reorganisatie die niet gedragen wordt door het personeel
  • Voorkom vertraging in de uitvoering
  • Beperk uw bedrijfsrisico’s

Doorlooptijden van reorganistaties bekorten? Wij bereiden uw medewerkers op de juiste wijze voor op verandertrajecten zodat zij overtuigd raken van de noodzaak en de meerwaarde en irritatie en frustratie beperkt blijven tot een minimum.

U wilt als management, in het belang van de organisatie, een verandering aanbrengen. Daarvoor gaat u langs de ondernemingsraad en u loopt het adviestraject af zoals de wet voorschrijft. Keurig op tijd heeft u alles afgewerkt en ook de ondernemingsraad heeft u van een advies voorzien waarin zij meegaan in uw plannen.

In de uitvoering merkt u dat zaken blijven liggen en taken niet worden opgepakt. Het project loopt vertraging op en u roept het managementteam bijeen. U legt uit wat u ziet en ervaart en vraagt aan elke afdelingsverantwoordelijke wat de reden van deze stagnatie is. Iedereen geeft u verklaringen of legt verantwoording af en belooft dat het vanaf nu beter gaat.

Na enkele weken moet u helaas constateren dat de situatie nog steeds niet verbetert en misschien zelfs is verslechterd. Wat nu? Disciplinaire maatregelen invoeren? U loopt immers een bedrijfsrisico en mogelijk omzetverlies, of u kunt niet aan de verwachtingen van uw opdrachtgever voldoen.

GLBA heeft ervaring met dit soort trajecten en ziet de kans van slagen niet in de middelen maar in de mensen. Voor medewerkers is niet altijd duidelijk wat de meerwaarde kan zijn voor henzelf. Zij willen best mee, maar vragen zich af of deze verandering wel goed is voor hen als persoon. GLBA helpt u graag om hieraan vooraf tijd te besteden zodat achteraf het veelvoudige van deze tijd kan worden teruggewonnen.

DIENSTEN