Vergadertraining

Vergadertraining van GLBA medezeggenschap ontwikkeling is ontwikkeld voor Directies, management, afdelingsoverleg en werkoverleg met de doelstelling om niet onnodig te vergaderen en deze effectief te maken zodat de voortgang van de organisatie geen oponthoud ervaart.

GLBA medezeggenschap ontwikkeling zorgt ervoor dat vergaderingen niet meer ervaren worden als iets waar je naar toe moet en weinig opleveren. Door het aanleren van technieken en tools zullen vergaderingen alleen nog plaatsvinden als dit nodig is, er beslissingen genomen moeten worden of er informatie gedeeld moet worden. Door middel van het aanleren van technieken en het gebruiken van tools zullen de vergadering weer plezierig worden, resultaat opleveren en vele malen korter zijn waardoor geen onnodig beslag wordt gelegd op de tijd van de aanwezigen.

DIENSTEN