Waarom GLBA medezeggenschap ontwikkeling?

Er zijn veel trainings- en adviesbureaus voor ondernemingsraden. Dus waarom zou u voor GLBA kiezen?

Bij ons vindt u praktijkervaring
Bij GLBA vindt u geen ellenlange theorieën uit boeken. Wij werken praktisch, helder en doelgericht en vanuit eigen ervaring met medezeggenschap en OR. Omdat wij veel praktijkervaring hebben, zijn wij in staat om de OR vanuit het gezichtspunt van de medewerker, het management en de OR te benaderen en weten we welke knelpunten er kunnen zijn en hoe hiermee om te gaan. Zo hebben wij kennis van het voortraject bij advies- of instemmingstrajecten waardoor doorlooptijden bekort kunnen worden en u goed advies krijgt over hoe u als management de OR kunt benaderen en betrekken bij dit traject.  

We achterhalen de vraag achter uw vraag
Voordat we van start gaan, gaan we uitvoerig met u in gesprek. Is het probleem of issue dat u voor ogen heeft wel het echte probleem of issue? Dat maakt de training of het advies/begeleidingstraject vele malen effectiever.


Langetermijnresultaten
Een training of advies/begeleidingstraject bij GLBA is altijd inclusief evaluatie/consolidatie. Wij gaan voor langetermijnresultaten.

Met oog voor uw bedrijfsbelang
GLBA levert geen docenten maar coachen en adviseurs die altijd vanuit het oogpunt van onze klant denken en werken, met oog voor hun bedrijfsbelangen. Dit is immers het belang van alle medewerkers.