Missie, kernwaarden en visie

Missie

GLBA medezeggenschap ontwikkeling staat voor praktijkgerichte maatwerktrainingen en advies. Wi
geloven erin dat dit alleen kan als de adviseur zelf een langere periode onderdeel heeft uitgemaakt
van een onderneming en een ondernemingsraad. Wij verzorgen training en adviestrajecten voor
zowel management als medezeggenschapsorganen. Wij laten zien en ervaren hoe de andere partij
denkt en acteert waardoor er meer begrip is voor elkaars standpunten. Wat leidt tot effectieve
samenwerking, fijne werksfeer en kortere doorlooptijden van projecten en verbeteringsplannen.

Kernwaarden

Visie

GLBA medezeggenschap ontwikkeling wil bereiken dat ondernemingsraden worden geaccepteerd en gezien als een serieuze zakenpartner door bestuurders, management en de medewerkers van de organisatie. Dit doet men door een proactieve houding aan te nemen, zich verdiepen in de actuele zaken en te participeren in ontwikkeling en beleidsplannen van de organisatie. Ondernemingsraden zich zo profileren en opstellen dat advies en instemmingsaanvragen alleen nog hamerstukken zijn en de organisatie daardoor geen tot weinig oponthoud heeft in de ontwikkeling en/of groei, en wijzigingen of voorgenomen besluiten draagvlak hebben bij de medewerkers.