Vormen van medezeggenschap

Medezeggenschap is meer dan een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Wij helpen u en uw organisatie graag om medezeggenschap in al zijn vormen bedrijfsbreed op de rails te krijgen. Zodat het een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten en -doelstellingen. Zodat uw medewerkers zich gehoord voelen en van waarde kunnen zijn voor de voortgang en ontwikkeling van de organisatie.

Medezeggenschap levert rendement op voor elke medewerker binnen uw organisatie. Ook als u geen ondernemingsraad heeft!

Al snel denkt men bij medezeggenschap aan een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Logisch, omdat dit in het algemeen ook zo is. Zij vertegenwoordigen de medezeggenschap vanuit de medewerkers richting management of WOR bestuurder.

GLBA ziet deze medezeggenschap toch wat breder!
In elke organisatie, of ze nu 5, 10, 75 of 1000 medewerkers hebben, vinden elke dag vormen van medezeggenschap plaats. Want heeft u niet elke start van de werkdag even een overleg met uw collega? Heeft een leidinggevende niet periodiek werkoverleg met zijn ondergeschikte? Heeft niet elke medewerker gedurende de dag overleg met de leidinggevende of een collega over de voortgang en/of de status van werkzaamheden, taken, opdrachten of projecten?
Ook dit is medezeggenschap want u kunt er immers invloed op uitoefenen. En dat dit niet altijd en overal goed gaat of ├╝berhaupt plaats vindt, is gewoon een feit.

Toch is dit soort medezeggenschap bedoeld om het werk leuker, simpeler en effectiever te maken en medewerkers te betrekken bij het werk en zo ook te motiveren. Makkelijk gezegd, maar oh zo lastig daar invulling aan te geven, hoor ik u denken. De wil is er wel maar binnen organisaties is vaak de moed in de schoenen gezonken omdat het maar niet van de grond komt.

Wij helpen u en uw organisatie graag om deze vorm van medezeggenschap weer op de rails te krijgen. Zodat het een bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten en doelstellingen. En uw medewerkers zich gehoord voelen en weer van waarde kunnen zijn voor de voortgang en ontwikkeling van de organisatie.