Start een ondernemingsraad in 5 stappen

Als uw bedrijf of organisatie nog geen ondernemingsraad heeft, dan kunt u die zelf oprichten. Een ondernemingsraad gaat uw organisatie een meerwaarde geven en een boost in de medezeggenschap. U zult gaan merken dat uw voorgenomen besluiten of bedrijfsaanpassingen sneller zullen worden geaccepteerd door uw medewerkers, en dat zij zelfs met u mee gaan denken om zaken in goede banen te lijden. Medewerkers zullen zelf met ideeën aankomen ter verbetering van werkprocessen en werkomstandigheden. Verbeteringen waar iedereen beter van wordt.

Maar hoe krijgt u dat van de grond? In dit artikel geven we u een handig stappenplan om tot een OR te komen!

Begin met het benaderen van de ondernemer/bestuurder

Als u een OR wil starten, begint u altijd bij uw werkgever. Natuurlijk is er de instellingsplicht vanaf 50 medewerkers, maar wijs hem/haar vooral op de positieve punten. Kom met argumenten waar de ondernemer blij van wordt. Al in de inleiding van dit blog staan er een aantal opgesomd.

Als tweede benadert u collega’s

Heeft u direct een aantal collega’s in gedachte die zich wel eens uitspreken over het belang van medezeggenschap? Ga hier eens achteraan. Dit helpt u straks ook bij het samenstellen van een kandidatenlijst voor de toekomstige OR.

Richt een voorbereidingscommissie op

Het voorbereiden kunt u niet alleen. Dit doet u met een commissie. Dit is de voorbereidingscommissie, ofwel de oprichtingscommissie. Daarin zitten de bestuurder en twee of drie werknemers. De samenstelling hiervan zegt al veel over de toekomstige OR. Deze commissie maakt een voorlopig reglement, waarin ook de verkiezings- en werkregels worden vastgelegd. Zo moet er bijvoorbeeld een kiesstelsel worden gekozen.

Vervolgens informeert u collega’s

Informeer alle medewerkers over de ondernemingsraad. Leg goed aan ze uit wat een OR is en wat u als OR-lid doet. Dat kan schriftelijk, maar mondeling werkt meestal beter. Medewerkers moeten worden geïnformeerd en warm gemaakt om zich kandidaat te stellen.

De verkiezingen kunnen beginnen!

Het kiesstelsel is bepaald, dus de verkiezingen kunnen beginnen. Dit kan fysiek, maar ook digitaal. Na de verkiezingen maakt de voorbereidingscommissie de uitslag bekend. Daarna kan de directie de ondernemingsraad installeren.

Alle zetels in de OR hoeven niet persé bezet te zijn. Een kleine vast groep is al voldoende, waarbij deze vaste groep kan worden aangevuld door collega’s die tijdelijk zitting willen nemen. Op die manier is soms zelfs sneller resultaat te boeken dan met een volledige OR.

Heeft u hulp nodig bij één of meer van deze stappen? GLBA heeft ruime ervaring in het instellen en oprichten van een ondernemingsraad. Waarbij voldaan wordt aan alle wettelijke verplichtingen en wij u veel werk uit handen nemen. Tevens kunnen wij u en uw ondernemingsraad begeleiden en trainen om snel professioneel te worden en samen ‘partner in business’ te worden.

DIENSTEN