Wat als de bestuurder en OR het niet eens zijn en een advies niet wordt opgevolgd?

Je bent als ondernemingsraad best goed op weg en hebt een goede band opgebouwd met de bestuurder. Het advies dat je geeft als OR daar wordt meestal wel wat mee gedaan. Maar soms ook niet. Wat doe je als het advies van de OR niet wordt opgevolgd door de bestuurder? Wat zijn hierin de rechten van de OR? Wij leggen het in de blog voor je uit.

Wat betekent een adviesrecht?

Voor belangrijke financiƫle, economische en bedrijfsorganisatorische besluiten moet de bestuurder advies vragen aan de OR. Bijvoorbeeld bij reorganisaties, overnames, fusies of grote investeringen. Als je een advies hebt uitgebracht aan de bestuurder als OR, zal hij het besluit schriftelijk aan de OR moeten laten weten.

Uitbreiding adviesrecht

Het is mogelijk om het aantal onderwerpen waarover je als OR adviesrecht hebt, uit te breiden. Dit kan met een afspraak tussen de bestuurder en de OR, maar kan ook in de CAO worden geregeld. Als jullie besluiten dit schriftelijk vast te leggen, noemen we dit een ondernemingsovereenkomst.

Wat als de bestuurder het advies niet op wil volgen?

Als het besluit van de bestuurder afwijkt van het advies dat jullie hebben gegeven, moet hij schriftelijk duidelijk vermelden dat hij dit advies niet op zal volgen. Met daarbij een uitleg waarom hij afwijkt van het advies. De bestuurder geeft de beweegredenen voor het besluit en de gevolgen die het te nemen besluit naar verwachting heeft voor de werknemers.

Daarnaast zal hij de uitvoering van het besluit niet direct mogen uitvoeren, maar moet hij daarmee een maand wachten. In deze maand kunnen jullie als OR je beraden over het al dan niet instellen van beroep bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Deze kamer beoordeelt dan of het besluit wel of niet mag doorgaan.

Natuurlijk wil je het zover niet laten komen en in juridisch procedures terechtkomen. Daarom is een goed uitgebracht advies met een goede onderbouwing, waarin meegedacht wordt in de gedachtegang van de bestuurder, zo belangrijk. Want hoe mooi is het als je samen het uiteindelijke advies schrijft? Neem gerust contact op voor meer informatie. Wie weet kunnen we samen dit soort procedures voorkomen. Wil je weten wat voor rechten je nog meer hebt als OR, ook daar kunnen wij je meer over vertellen.

DIENSTEN